Profil spoločnosti

Vítame Vás na webovej stránke Geodetickej kancelárie Ing. Martin Ondriaš – GEPRON. Cieľom našej kancelárie je poskytnúť klientom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností.

Základom našej činnosti sú služby v oblasti katastra nehnuteľností (vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov a iné) a inžinierskej geodézie (práce súvisiace s vytyčovaním stavieb, kontrolným meraním počas výstavby, ich porealizačné zameranie a iné).

Zároveň našim klientom poskytneme právnu pomoc pri prevode nehnuteľností (vypracovanie kúpnych, darovacích, zámenných zmlúv, zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva), zriadení/zrušení vecných bremien ako aj pri vyporiadaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (príprava podkladov pre vydržanie, prededenie novoobjaveného majetku), pričom súčasťou právnych služieb je aj asistencia v konaniach v katastri nehnuteľností (vyhotovenie návrhov, žiadostí, zastupovanie v katastrálnych konaniach).

Našou filozofiou je KVALITNE vykonaná práca v DOHODNUTOM termíne za PRIJATEĽNÚ CENU.

Kanceláriu tvorí dynamický a flexibilný kolektív pozostávajúci z troch geodetov a spolupracujúcej advokátky. Neustále zdokonaľujeme a rozširujeme naše služby, aby sme vyhoveli všetkým potrebám a požiadavkám našich klientov.

Naša kancelária poskytuje všetky služby na vysokej odbornej úrovni a za využitia najnovších komunikačných prostriedkov (disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, ktorý využívame v komunikácii so štátnymi orgánmi pri poskytovaní služieb pre našich klientov).

Zodpovedný geodet: Ing. Martin Ondriaš – autorizovaný geodet a kartograf

Mobil: 0905 276 508, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Spolupracujúci advokát: JUDr. Beáta Ondriaš Antalová

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Geodeti:

Marek Šabo | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Róbert Turčan | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné údaje:

Ing. Martin Ondriaš - konateľ

Nám. Andreja Hlinku 12
953 01 Zlaté Moravce

Mobil: 0905 276 508

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.gepron.sk

» zobraziť Google mapu

GPS súradnice: 48° 23‘ 1.00‘‘ 18° 23‘ 46.75‘‘


Zobraziť GEPRON – Geodetické práce Ing. Martin Ondriaš na väčšej mape

Fakturačné údaje:

GEPRON s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 2155/12
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 50 387 782
DIČ: 2120323810
IČ DPH: SK2120323810

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2357 4275

Logo Geoaktual logo ViON Logo Agrostav Logo Pronstav Logo hass Logo Energoinvest Logo Profi Steel Logo C-projekt Logo REALA Logo Fradex Logo Techmont Mochovce Logo ZM reality

A desiatky ďalších osôb.

Ceny geodetických služieb

Cena geodetických služieb závisí od rozsahu potrebných prác, kvality katastrálneho operátu, požadovaného termínu dodania, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov.

Vzhľadom na špecifickosť každej zákazky je možné so zákazníkom dohodnúť individuálne ceny.

Výkon geodetických prác sa riadi cenníkom Komory geodetov a kartografov SR.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku, ktorá Vás k ničomu nezaväzuje. Stačí len uviesť nasledovné informácie:

  • o aký druh geodetických služieb máte záujem,
  • v akej obci sa Vaša nehnuteľnosť nachádza,
  • parcelné číslo a či sa jedná o parcelu registra „C“ alebo registra „E“ katastra nehnuteľností.

Ceny právnych služieb

Cena právnych služieb závisí od druhu a náročnosti právnej služby, konkrétnych okolností prípadu ako aj požadovaného termínu dodania. Z dôvodu, že každá zákazka je špecifická, cena právnej služby sa po oboznámení sa s požiadavkami klienta určuje individuálne.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku, ktorá Vás k ničomu nezaväzuje. Stačí len uviesť nasledovné informácie:

  • o aký druh právnych služieb máte záujem,
  • aké sú Vaše špecifické požiadavky vo vzťahu k právnej službe,
  • identifikácia nehnuteľnosti.