Ceny geodetických prác a právnych služieb

Ceny geodetických služieb

Cena geodetických služieb závisí od rozsahu potrebných prác, kvality katastrálneho operátu, požadovaného termínu dodania, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov.

Vzhľadom na špecifickosť každej zákazky je možné so zákazníkom dohodnúť individuálne ceny.

Výkon geodetických prác sa riadi cenníkom Komory geodetov a kartografov SR.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku, ktorá Vás k ničomu nezaväzuje. Stačí len uviesť nasledovné informácie:

  • o aký druh geodetických služieb máte záujem,
  • v akej obci sa Vaša nehnuteľnosť nachádza,
  • parcelné číslo a či sa jedná o parcelu registra „C“ alebo registra „E“ katastra nehnuteľností.

Ceny právnych služieb

Cena právnych služieb závisí od druhu a náročnosti právnej služby, konkrétnych okolností prípadu ako aj požadovaného termínu dodania. Z dôvodu, že každá zákazka je špecifická, cena právnej služby sa po oboznámení sa s požiadavkami klienta určuje individuálne.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku, ktorá Vás k ničomu nezaväzuje. Stačí len uviesť nasledovné informácie:

  • o aký druh právnych služieb máte záujem,
  • aké sú Vaše špecifické požiadavky vo vzťahu k právnej službe,
  • identifikácia nehnuteľnosti.